Polityka prywatności i polityka cookies
www.creativemanufacture.pl

Najważniejsze informacje w skrócie

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

1. Dokonując zakupu za pośrednictwem naszej strony lub kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

2. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

3. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Google+.

4. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Poniżej przedstawiamy dalej idące szczegóły. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, wykorzystywanymi plikami cookies .

1.  Postanowienia ogólne

Cenimy Twoją prywatność dlatego przygotowaliśmy dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.creativemanufacture.pl.

Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, powinniśmy powiadomić Cię o Twoich prawach.

Zapoznaj się proszę z nimi poniżej .

1.1 Administratorem strony i danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego  jest Pracownia Projektowa Creative Manufacture Dominika Mucha, ul. Kolejowa, Nowy Targ zwany dalej „Administratorem”.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Kreatywna Pracownia Stolarska Patryk Mrugała, ul. Kolejowa, Nowy Targ zwany dalej ” Administratorem”.

1.2 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.3 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem

 mmcreativemanufacture@gmail.com.

2.  Dane osobowe- cel i zakres zbierania danych

2.1 Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Pracownia Projektowa Creative Manufacture Dominika Mucha, ul. Kolejowa, Nowy Targ oraz Kreatywna Pracownia Stolarska Patryk Mrugała, ul. Kolejowa, Nowy Targ.

2.2 Oświadczamy, iż zabezpieczamy dane wykorzystując maksimum możliwości i wiedzy, jaką posiadamy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2.3 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.4 Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

2.5 Twoje dane podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość.

2.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.7 Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

2.8 Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.9 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

1. AttHost Sp. Z o.o. , Górna 40B/11, 09-402 Płock, NIP: 7743221825

REGON: 360176289, KRS: 0000531899 .– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,

3. afaktury. pl– w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,

4. osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

2.10 Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

2.11 Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpiło do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

2.12 Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2.13 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

2.14 Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia
Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod adresem mmcreativemanufacture@gmail.com.

2.14 Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

a) Zamówienia.

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

b) Kontakt.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą.  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta.

3.  Polityka cookies

3.1 Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczenia usług i funkcji oferowanych na naszej stronie oraz w celu zwiększenia zadowolenia naszych użytkowników.

3.2 Cookies to niewielkie informacje tekstowe, pobierane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) powiązanym z informacjami o twoim użytkowaniu strony ( łącznie
z usługami dostawców zewnętrznych i funkcjami oferowanymi jako część naszej strony).

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

3.3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych naszej strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszej strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości

c) utrzymanie sesji użytkownika naszej strony (po zalogowaniu)

3.4 Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym
i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

3.5 Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Klikając”Akceptuję” wyrażasz zgodę na takie użyciu cookies, chyba, że później postanowisz je wyłączyć. Bowiem zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Jeśli wyłączysz nasze pliki cookies, możesz jednak napotkać na pewne trudności w korzystaniu z naszej strony lub ograniczoną funkcjonalność niektórych elementów naszej strony.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach orpogramowania.

3.6  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

3.7 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej

3.8 W ramach naszej strony stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

a) Cookies sesyjne- pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania/ opuszczenia naszej strony internetowej/wyłączenie oprogramowania

b) Cookies stałe- pliki przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika

c) Cookies własne.

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia, cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, cookies wydajnościowe umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej strony, cookies funkcjonalne.

d) Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics- Korzystamy z narzędzia Google Analytics . Działania
w tym zakresie realizujemy w celu tworzeniu statystyk i ich analizie oraz optymalizacji strony internetowej.Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield . Komisją Europejską stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

e) Narzędzia społecznościowe.

Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Informacja odnośnie wyświetlenia naszej strony (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania
i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

4.  Logi serwera

4.1 Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

4.2 Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.3 Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze nas w celu Twojej identyfikacji.

5.  Sklep

5.1 Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej zgody użytkownika.

6.  Formularz kontaktowy

6.1 Dane osobowe podane w wiadomości wysłanej do nas przez formularz kontaktowy nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te są przechowywane na naszej skrzynce e-mailowej w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie mają do nich dostępu.